Bioetica

Practica medicală veterinară este unul dintre domeniile în care problemele bioetice sunt evidente și constante.

Majoritatea medicilor veterinari lucrează în laboratoare de cercetare biologică, zootehnie, abatorizare și controlul alimentelor. Problemele lor etice sunt greu de conciliat cu ideea de pacient.

Medicul veterinar clinician are în față un pacient căruia i se pot greu transpune exigențele de acord informat prealabil din medicina umană. În scenariile optime, ocrotitorul pacientului intervine pentru a echilibra situația, dar aduce în balanță propriile probleme, de la constrângeri materiale până la priorități fără legătură cu interesul pacientului, care țin de „utilitatea” animalului pentru proprietar / ocrotitor.

Vizitează pentru a descoperi Cronicile Ortovet Excelsior integrale, scrise, fotografiate și filmate zi de zi